כללי

מחזוריות במלחמה ושלום כרך א ן גיליון 1 ן אוקטובר 2007
להלן כמה דוגמאות הבאות רק להמחיש את הספרות העוסקת במחזוריות המלחמות. מיזוג של המודלים הללו יוכל להראות מה אפשר לצפות שיתרחש מבחינה ביטחונית בישראל לקראת הרבע הראשון של המאה ה 21- , וכיצד ישראל צריכה לנהל את מאבקה לקראת אירועים גדולים צפויים אלו. עיונים במודיעין
ברצוני לנצל הזדמנות זו ולדון בכמה ממאפייני "כלכלת הממד הרביעי", שסביר להניח כי יתממשו בעשורים הבאים ויגדירו את המאה ה- 21- . הדיון יכלול תיאור של ארבעת ממדי הכוח המניע העומד מאחורי פיתוחן של טכנולוגיות וכלכלות, ויצביע על סוד ההצלחה בעידן הממד הרביעי. עולם המחר

News from the future

The FREE Club of Amsterdam Journal appears 10 times per year and sent by email

read more

שיפור האיי-קיו בעזרת טכנולוגיות 19 ביוני 2017 ביה"ס להדרכה צה"ל

read more

Upcoming events with future oriented topics by date

read more

תבונת המונים וחקר העתיד 12 במרץ 2012 אוני בר אילן

read more

Sign in to mailing list

© All rights reserved Prof. David Passig

Powered by Artvision | Truppo Websites