חוברות

מדגם פרקים מהספר של ד"ר פסיג "צופן עתיד" - 2008
מדגם פרקים מהחלק הראשון של הספר בהוצאת ידיעות ספרים.
דוד פסיג (1996) מציאות מדומה בחינוך: השלכות ערכיות וקוגניטיביות. 1996
ביה"ס לחינוך. אוני' בר אילן, ר"ג
עתידה של מדינת ישראל: הזמן פועל לטובתה מאי 2005
מאמר על האתגר העתידי שעומד בפני זהותה של מדינת ישראל כמדינת היהודים.
טכניקת חיזוי יוני 1994
חוברת ובה מדגם של 18 טכניקות חיזוי. כל טכניקה מוסברת בקצרה.

News from the future

The FREE Club of Amsterdam Journal appears 10 times per year and sent by email

read more

שיפור האיי-קיו בעזרת טכנולוגיות 19 ביוני 2017 ביה"ס להדרכה צה"ל

read more

Upcoming events with future oriented topics by date

read more

תבונת המונים וחקר העתיד 12 במרץ 2012 אוני בר אילן

read more

Sign in to mailing list

© All rights reserved Prof. David Passig

Powered by Artvision | Truppo Websites