בלוג

להוריד ציפיות מפיתוח חיסון

חיסון
לא מספיק שיפותח חיסון לקורונה כדי לסיים את המגפה. יש דברים רבים שיעכבו את סיומה

© All rights reserved Prof. David Passig

Powered by Artvision | Truppo Websites