Books

פור קוגניטו

מטרת חקר העתיד היא לשפר את תהליך קבלת ההחלטות בכל תחום מתחומי עיסוקיו של המין האנושי. מטרת חקר העתיד אינה לדעת מה ילדיום, אלא לדעת מהו הדבר הטוב ביותר שיש לעשות היום כדי שהעתיד יאיר פנים לאדם. בפשטות ובבהירות רבה מסכם פרופ' פסיג עבור הקורא את המחקרים החדשים המתחקים אחר המנגנונים הנוירופיזיולוגיים המחוללים חשיבת-עתיד ותהליך קבלת החלטות במוחם של בעלי חיים ובני אנוש.

כמו כן שוטח פרופ' פסיג את טענתו שהמוח כבר מוכן לשלב האבולוציוני הבא שלו, שלב אשר בו, בעזרת טכנולוגיות שהוא עצמו יפתח, תקבל חשיבת-העתיד ממד חדש. יכולת חדשה זו מכונה בפיו "פורקוגניטו".

הוא מדגים כיצד אפשר בעזרתה לחזות עתידים אישיים ולטפל באחד האתגרים הקשים העומדים בפני החברה האנושית והאדם הפרטי במאה ה-21 – מוסד הגמלאות והחיסכון הפנסיוני.

אין טענה נגד חקר העתיד שאינה מופרכת בספר, ומחקרים מרתקים הנערכים במעבדה למציאות מדומה באוניברסיטת בר-אילן, המוכיחים שאפשר לשפר רבדים שונים באינטליגנציה, גם של אלה אשר לא שפר גורלם, נחשפים כאן.

יחידים, ארגונים ומנהלים המעוניינים למדוד את יכולתם לחשוב-עתיד בעזרת כלי הערכה חדשים, ומוכנים לעשות צעדים מעשיים כדי לשפרה ולפתחה, ימצאו בספר הזה חומר מעשי רב.