Podcasts

Podcasts

האם אנחנו עומדים בפני מלחמת אזרחים? על השאלות מדינת ישראל לאן, עונה העתידן פרופ' דוד פסיג
האם אנחנו עומדים בפני מלחמת אזרחים? על השאלות מדינת ישראל לאן, עונה העתידן פרופ' דוד פסיג
חשבתם שהקורונה מאחורינו?
חשבתם שהקורונה מאחורינו?
Future Technologies Part 1
Future Technologies Part 1
האיש שחזה את הקורונה לפני כולם - העתידן פרופ' דוד פסיג
האיש שחזה את הקורונה לפני כולם - העתידן פרופ' דוד פסיג
שיחת סלון רגועה בימי הקורונה על מגוון מגמות עתידיות: קורונה, יחסים בינלאומיים ועתיד היהדות
None
שיחת סלון רגועה בימי הקורונה על מגוון מגמות עתידיות: קורונה, יחסים בינלאומיים ועתיד היהדות
שיחה מתפלספת על האפיסטמולוגיה של חקר העתיד
None
שיחה מתפלספת על האפיסטמולוגיה של חקר העתיד
כיצד מגפת הקורונה תשפיע על מערכת החינוך
None
כיצד מגפת הקורונה תשפיע על מערכת החינוך
המפלה החמישית
המפלה החמישית
חינוך בראי העתיד – פודקסט בנושאי חינוך
None
חינוך בראי העתיד – פודקסט בנושאי חינוך