Books

צופן העתיד

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר ולפיכך אפשר לפתח כלים ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים.

כך הפך חקר העתיד לכלי רב-עוצמה בידי מקבלי החלטות – מדיניות, כלכליות וחברתיות – וכעת הגיע הזמן לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה. בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד"ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16 תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה הישראלית העתידית.

הספר מוכיח לכולנו ש"לדבר עתיד" זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר חובה למנהיגים ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.