הלקונה בהגות הדמוקרטית המאתגרת את היחסים בין הרשויות

8.2.2023 -- שורשי העימות בין הרשות השופטת והרשות המבצעת בישראל ובעולם בעניין הרפורמה המשפטית 

10 ביולי 2023

היסטוריה קצרה 

ייחודה של הרוח המפעמת בתקופה הדמוקרטית, היחסית חדשה בדברי ימי העמים, נטוע בהגות מדינית שהלכה וקרמה עור וגידים בסוף המאה ה-16 ובתחילת המאה ה-17 באירופה. גולת הכותרת שלה היתה "הריבונות." המציאות הסוציו-פוליטית שהלכה והתגבשה בעקבות מלחמת 30 השנים באירופה, שהיתה בעיקרה מלחמת דת בין פרוטסטנטים לקתולים, הובילה כאמור לרפורמציה מרחיקת לכת בהסכם השלום שנחתם בוסטפליה (Westphalia). הסכמים אלה ייסדו מסגרות פוליטיות טריטוריאליות, שהיו אנטיתזה לחזון הדתי האוניברסלי של הקתוליות.

מלחמת 30 השנים עיצבה מחדש את הסדר הפוליטי באירופה וחוללה שינויים חשובים בחלוקת העוצמה במערכת הבינלאומית. התבוסה שהנחילו הצרפתים לספרדים בקרב רוקרואה (Rocroi) בשנת 1643 הביאה לפתיחת משא ומתן רשמי בין הכוחות הלוחמים. בדיונים נכחו פרדיננד השלישי, קיסר האימפריה הרומית, הצרפתים, הספרדים, ההולנדים, השוויצרים, השוודים, הפורטוגלים ונציגי האפיפיור. בסופם חתמו הצדדים על הסכמי וסטפליה. היסטוריונים העריכו שקרוב ל-30 אחוז מכלל אזרחי הנסיכויות הגרמניות מתו ב-30 שנות המלחמה, עד לחתימה על הסכמי השלום.

התמורה ההיסטורית הגדולה שהתרחשה בעקבות מלחמות הדת בשנים הללו היתה האצת דעיכתה של ספרד. ספרד היתה מאז גילוי אמריקה (1492) המדינה העשירה באירופה, אך היא בזבזה את הונה הרב על מלחמות דת. במקביל לשקיעתה של ספרד הלך והתחזק מעמדה של צרפת אשר הפכה למעצמה השלטת באירופה.

לדעת היסטוריונים, שלום וסטפליה הניח את התשתית לערכי היסוד של מדינת הלאום הריבונית המודרנית. בהליך קביעת גבולותיהן הטריטוריאליים של מדינות ונסיכויות רבות שנטלו חלק במלחמה, וגם של כאלה שהוקמו לאחריה, הוסכם כי אזרחי כל מדינה ומדינה יהיו כפופים בראש ובראשונה לחוקיה ולנהליה של ממשלתם ולא לאלה של ממשלות שכנות, יהיו דתם ומידת אדיקותם אשר יהיו. קביעה מהפכנית זו עמדה בניגוד גמור לחפיפת הנאמנויות הדתיות והמדיניות, שהייתה מקובלת בעבר. הוגי דעות, שהכירו היטב את הרקע הסוציו-פוליטי שהוביל למלחמות הדת, נרתמו לנסח תורה מדינית מהפכנית. על בסיסה, הם האמינו, יהיה ניתן לבנות לאומים חדשים שלא יגלשו למלחמות דת חוזרות ונשנות.

אחד ההוגים שתרם רבות לתורת המדינה המודרנית היה הפילוסוף, המשפטן ואיש מדע המדינה הצרפתי ז'אן בודן ,Jean Bodin) 1596-1530). בודן התפרסם הודות ליצירתו הקנונית שכותרתה: "ששת הכרכים של הרפובליקה" (Les six livres de la République), ולחדשנותו בכל הקשור לאופי ולסמכות הריבון בהיעדר ריבון אחר – דתי או מלכותי.

הוא השתייך לחבורת הוגים שהעלו את רעיון ה-Raison d'Etat (הגיון המדינה), קרי ישות המדינה הטוטאלית. הוגים אלה הציעו להתייחס למדינה כאל ישות מקודשת אשר יש להעמידה בראש סדר העדיפויות הציבורי, אחרת עלולות מלחמות הדת להישנות. ב"ששת הכרכים של הרפובליקה" הסביר בודן את המונח "רפובליקה" על פי פרשנותו הרומית הפשוטה Res-publica, כלומר "עניין הציבור". הוא הציע לכונן שלטון שהלגיטימיות שלו תושתת על עקרונות מוסריים נצחיים כמו סדר, צדק ותבונה, אשר לדידו ייצגו את ייעודה של הישות השלטת. עקרונות נצחיים אלה היו עבורו מה שמכונה עד היום ה"ריבון" ((souveraineté.

הריבון אצל בודן הוצג כישות-על אבסולוטית ותמידית, וכל סוג של ממשל בתוך הריבונות הוצג כארעי כיוון ששאב את סמכותו ממקום אחר – הריבון האבסולוטי והנצחי. הריבון הפך למעשה לגרעין הכוח והמוסר הקבוע של כל גוף שלטוני. בכך הציג בודן לראשונה את ההבדל בין מהות המשטר לצורתו הפורמלית – מה שהיה בבחינת חידוש גמור לאחר אלפי שנים של ממשלים שצורתם ומהותם היו ישות אחת שינקה את תבונתה מ"אלים" שונים או מבורא העולמים ה"אחד". לאחר שהבהיר את מושג ה"ריבון" החדש, פנה בודן להסביר את התנהלותו. הוא מנה רשימה ארוכה של סמכויות וסיכם באמרו שעיקר סמכויותיו של הממשל מטעם הריבון החדש מסתכמות ביכולתו לחוקק עבור הקהילה ועבור כל פרט בה כללי התנהגות הנובעים מעקרונות המוסר, הצדק והתבונה האבסולוטיים והנצחיים. 

The people

הלקונה ופשרה

הבעיה שעלתה מהגות זו היא שאחרי שהודח אלוהים, או אם תרצו "ריבון העולמים", כמקור המוסר, הצדק והתבונה, נותרה לבירור סוגיית זהות המקור שממנו נובעים החירות, הצדק, המוסר והתבונה של הריבון החדש.

בסוגיה זו מתחבטת המדינה הריבונית המודרנית מזה כ-400 שנים והיא עלולה להביא למשברים קשים בהמשך התפתחותה אם לא יימצא לה פתרון. בישראל, כמו במדינות ריבוניות דמוקרטיות אחרות בימים אלה, התפתחה לעניות דעתי נקודת שבר בין שתי תפיסות עולם, ויש להכריע ביניהן בדחיפות כדי שהמדינה המודרנית הדמוקרטית על רשויותיה תוכל להמשיך להתקיים. חשוב לציין שבדרך כלל, בהיסטוריה של הכרעות מסוג זה, התהליך מלווה באלימות לא מבוטלת. נחטא לילדינו אם נתעלם מסכנה זו. וחשוב מאוד לעשות הכול כדי להימנע ממנה. אם אלימות תפרוץ, ילדינו יצטרכו גם לטפל בהבראת המערכת בטרם ייגשו לטפל בלקונות שבהגות. הדבר רק יאריך שלא לצורך את תהליך ההתפתחות של השיטה הדמוקרטית. מבחינה זו, בירורה של ברית ייעוד למדינה יהודית ודמוקרטית וניסוחה של חוקה מקובלת שתיגזר ממנה עשויות לעזור לעבור את תקופת בין השמשות הזו בבריאות יחסית. רבים חושבים שאלה הן המזור ללקונה ולמשבר שהתפתח במדינת ישראל, ולא היא לטעמי.

בודן היה היחיד, כמדומני, שחש בלקונה זו וניסה להתייחס אליה מבעוד מועד. התייחסותו עלולה להישמע מוזר לרבים אבל כדאי להכיר בכך שהוא היחיד שביקש לתת מבעוד מועד ללקונה מענה ואילו כל ההוגים שבאו אחריו, במשים או שלא במשים, התעלמו ממנה או שהדחיקו אותה וגלגלו אותה לפתחם של הדורות הבאים. הנה היא התגלגלה לפתחנו ואסור לנו להתעלם מעוצמתה או להמשיך לגלגלה הלאה לדורות הבאים. נראה כי נפלה עלינו המשימה לפחות להתחיל לטפל בה. 

מקור הסמכות בריבונות החדשה

לגישת בודן, המקור לצדק, למוסר ולתבונה טמון בטריטוריה שעליה חיה קבוצה של אנשים, שכן תנאי הגיאוגרפיה, כמו סוג הקרקע, הטופוגרפיה, המשקעים והאקלים, הם שקובעים את אופי האדם והקהילה בתוכה הוא שוכן, ואופי זה הוא הקובע את מהלך ההיסטוריה של אותה קהילה. כך גם הריבון החדש המייצג את הקהילה יונק את מקור סמכותו מהקרקע, מהאקלים ומחברי הקהילה, שחיים בתנאים גיאוגרפיים, אקלימיים והיסטוריים ייחודיים להם. תושבים אלה בוחרים בהליך פוליטי את נציגיהם, שידברו בשמם ויציגו את עמדותיהם בסוגיות שונות באמצעות חוקים המשקפים את המסורת, את המוסר ואת הצדק המאפיינים את חבל הארץ שעליו הם יושבים. לאורך השנים, המדינה המודרנית פיתחה מוסדות שהיו לנציגי ההמונים ובסמכותן היה לחוקק, למשול ולאכוף דה פקטו את רוחו של הריבון. וכך מבלי שנותר מקור עליון ונשגב לתבונה, לצדק ולמוסר, הפכו ההמונים יושבי הארץ להיות מקור הצדק והמוסר ומקור אמות המידה של התבונה, ומנגד, כל המוסדות הפכו רק לנציגיהם.

We the peopleבתחילת המאה ה-21, בעקבות התעלמות מדיון בסוגית מקור הסמכות של הריבון במהלך מאות שנים של הגות דמוקרטית, צפות ועולות תופעות הלוואי של הלקונות בהגות של הריבונות המודרנית והן דורשות הכרעה. למשל, עולה הסוגייה אם יש או אין הבדל בין המוסר הנובע מהקרקעות בעולם. האם יש מוסר אחד וצדק אחד לכל יושבי תבל? האם יש תבונה שאינה קשורה למקום ולתנאי חיים גיאוגרפיים ואקלימיים ספציפיים? סוגיות אלה, בין היתר, נדונות בבית המשפט הבינלאומי בהאג. ישראל, לדוגמה, נמצאת זה זמן מה במסלול התנגשות עם דעות של משפטנים התובעים את הזכות לדון בכל סוגיה מוסרית, ללא קשר למקום התרחשותה וללא קשר לקונטקסט הפוליטי והגיאוגרפי שלה.

אך המחלוקת הקשה מכול שיש להכריע בה היא אם ההמונים המייצגים את רוח הריבונות צריכים לוותר על מעמדם כנציגי התבונה והמוסר האבסולוטיים. האם יכולים גורמי אכיפת החוק או הרשות השופטת לחנכם בדרך של חקיקה שיפוטית על פי אמות מידה של צדק, שוויון, מוסר ותבונה, שמקורן לוט בערפל (אינטואיציה או שכל ישר), שמידת הסובייקטיביות שלהן גדולה (העם צריך לרצות "נכון") ושבמקרים אחדים הן זרות לרציונליות ולצדק הטבעי של "רוב" יושביו של חבל ארץ ספציפי?

על שתי סוגיות אלה ניטש המאבק במדינה המודרנית במאה ה-21. הווריאציה הישראלית של מאבק זה כבר גלויה לעיני כול, ועוד יהיו למאבק זה ווריאציות רבות במדינות שונות. בחינה של מודלים המנתחים את התהליכים ההיסטוריים שקדמו למלחמות הדת באירופה בתחילת המאה ה-17 מראה שמה שהביא לרגיעה בהן היה העובדה שהעם הפך לריבון, ולא הקיסרים ואנשי הדת. כולי תקווה שמאבק זה יוכרע על ידי נציג התבונה הנוכחי – העם. אחרת, הדפוס שאפיין את מלחמות הדת עלול לחזור וילווה באלימות ובדם מיותרים.

הציביליזציה האנושית עמלה קשות כדי להוציא ממשוואת הריבונות המודרנית ומצורת המשטרים שלה את מקור התבונה הערטילאי – האל, שנציגיו היו המלכים וכוהני הדת. לכן על האדם להיות מאוד זהיר בבואו להמליך שליחים וכוהני תבונה מסוג חדש. בהיעדר מקור חיצוני לתבונה, לצדק ולמוסר שביסוד המדינה הריבונית המודרנית, הם הופקדו בידי תבונת ההמונים יושבי הארץ. לפני שניקח מהם, ולו חלקית, את מעיין התבונה, שומה עלינו לברר היטב את המדרון החלקלק שטמון באלטרנטיבות או בכוהני תבונה, צדק ומוסר חדשים. את זאת יש לזכור – במשך אלפי שנים, מלכים ואנשי דת הביאו אסונות על יושבי כדור הארץ מתוך אמונה כנה שהם נציגי התבונה העילאית.

Challengesהכתרה עצמית שכזו עלולה להתברר כחרב פיפיות שתחולל מלחמות בסגנון מלחמות הדת. עיקר המלחמות נסב על הסוגייה מי הוא אדון החיים והתבונה עלי אדמות ומי נציגיו הלגיטימיים. הפעם לא יהיו אלה הקתולים נגד הפרוטסטנטים ונציגיהם מקרב הנסיכים והכמורה, אלא הרשות השופטת מחד גיסא והרשות המחוקקת מאידך גיסא ונציגיהם מקרב בעלי השררה. לפחות לדידו של בודן, חשוב לזכור שהעם הוא הריבון המבטיח גמישות מחשבתית לפי תנאי החיים המשתנים ולא נציגיהם שמדברים גבוהה גבוהה עם עקרונות ערטילאיים העלולים להיכשל בהבנת הדינמיות של החיים והסביבה בהם הם נטועים. 

מקור החירות בריבונות החדשה

הוגים ותיאולוגים מדיניים חיפשו לאורך 400 שנים מודלים לקידום תורת החירות המודרנית שביקשה הריבונות למסד ודפוסי ממשל שיהיו מסוגלים להביא את החירות לידי ביטוי ללא תלות בסמכות הדתית, שאפיינה עד אז את ההיסטוריה האירופית. חלקם נסמכו לשם כך על מודל המדינה העברית הקדומה, כפי שהיא מתוארת בתנ"ך. הם כונו "היבראיסטים", ועם הבולטים שבהם נמנה השווייצרי קורנליוס ברטרם (Cornelius Bertram), שפרסם ב-1641 את חיבורו "רפובליקת העברים".[1] בצד אלה קמו תיאורטיקנים ופילוסופים, בהם מיודענו בודן, הנחשבים עד היום לאדריכלי תורת המדינה המודרנית: הפילוסוף תומס הובס (Thomas Hobbes), מגדולי ההוגים הפוליטיים של ראשית העידן המודרני; המשפטן האנגלי ג'ון סלדן (John Selden); התיאורטיקן הפלמי הוגו גרוטיוס (Hugo Grotius), הידוע כאבי המשפט הבינלאומי; ואיש תורת המדינה ג'יימס הרינגטון (James Harrington), שאף היה הראשון שטען כי יש צורך בחידושה של ריבונות יהודית טריטוריאלית.

פרופ' פניה עוז-זלצברג גורסת שתורת המדינה הריבונית המודרנית נטועה בשורשים של ההגות ההיבראיסטית. לטענתה, המקור של רעיון זכויות האזרח בתוך גבולות טריטוריאליים של מדינה מודרנית ושל קידום עקרונות חוקתיים של ביזור הכוח, שהוצגו על ידי הוגים מובילים במחשבה המדינית המערבית במאה ה-17, נטוע בישראל המקראית. לדידה, הרפובליקה העברית העתיקה היתה מקור השראה חשוב לפילוסופיה המדינית הליברלית, שקבעה כי "טבעו הרציונלי" של האדם הוא מקור הסמכות הריבונית ו"העדפתו הקונסטיטוציונית של אלוהים".[2] עמדה זו באה בניגוד לטענתם של מלכים ושליטים אבסולוטיים, שהם ורק הם "בני האלוהים ובני הסמכא לחוקק ולהפעיל כוח כדי לממש את החוק".[3]

הגרסה הישראלית המודרנית לריבונות

בניגוד להיבראיסטים, ג'ון לוק, הפילוסוף המדיני הנודע, לא ראה כיצד אפשר להקיש מהמציאות העברית הקדומה, שהתקיימה בחסות סמכות האל, למדינה מודרנית חופשית. הוא טען שהיהודים הם מיעוט חסר מחויבות למוסד עליון או לשליט עליון, ושאדיקותם הדתית אינה מאפשרת להם לכונן הפרדה בין הספֶרה הפוליטית לזו הדתית. לדידו, הם היו מחויבים לתיאוקרטיה בשלטון האל, ולכן לא יכלו להשתלב במדינה אזרחית המקבלת את מהות המדינה החילונית ואת מרותה.[4] רוח הדברים האלה, באופן תמוה, היתה משענת ליהודים בעידן האמנציפציה במאה ה-19. עקב ירידת קרנה של הדת הפכה שאלת היהודים במדינות נוצריות לשעבר משאלה דתית לשאלה פוליטית ותמכה ברוח שהציונות החילונית הציעה לתומכיה. בריבונות הישראלית כיום יש המבקשים להחזיר את הגלגל לאחור בגלל הלקונה שנחשפה לעיני כל.

אכן, לוק היטיב לזהות את ייחודה המבני של הדת היהודית לאורך השנים עד להקמתה של הריבונות הישראלית החדשה. הפילוסוף מנחם לורברבוים הסביר, בעקבות לוק, כי התורה על חמשת חומשיה היתה ועודנה פרויקט פוליטי. משום כך, טבעם החוקתי של הממשלים בכל ההיסטוריה היהודית נבע מתיאולוגיה פוליטית שביקשה למסד בעזרת חוקים דתיים "ממלכת כוהנים וגוי קדוש". חוקים אלה נקבעו על ידי האל עצמו ולא על ידי האדם.[5] במילים אחרות, לפי התורה המדינית היהודית לאורך ארבע האיטרציות השלטוניות (שבטיות, מלכות, כהונה ורבנות) שבהן נוסתה וריאציה אחרת של ממשל, הריבון היה אלוהים ולא האדם.

באווירה זו, במאות ה-19 וה-20 החלה התנועה הציונית לנתק את מקור סמכותה מריבון העולמים לעבר האדם, שהפך הריבון על חירותו, כפי שהשתקף בתנועת הלאומיות שפשתה בחברה האנושית. רוח זו התכתבה היטב עם הגותו של בודן. כך הלך והתחזק הלך רוח שונה בתכלית מזה שהיה קיים אצל מנהיגים יהודים זה 3,400 שנים – מימי יהושע בשעת כיבוש הארץ לראשונה ועד לשנת 1897, בקונגרס הציוני הראשון.

ריבונות מודרנית

במהלך שיבת ציון עד ימינו, במקביל למימוש הגרסה המודרנית לריבונות בישראל, הלכה הגדרת הריבונות והשתכללה במקומות אחרים בעולם. הריבונות המדינית המודרנית מוגדרת כיום כזכות הבלעדית להפעיל סמכות עליונה על אזור גיאוגרפי או על קבוצת אנשים. במשפט הבינלאומי, ריבונות היא מושג מרכזי הקשור להיתר שיש למדינה להשתמש בכוח – הן כלפי פנים והן כלפי חוץ. כוח יכול לבוא לידי ביטוי בדרכים מספר. אחת מהן היא ניהול אמצעי האלימות של המדינה בידי באי כוחן של הסמכויות הפוליטיות, קרי באמצעות צבא ומשטרה. משמע, למדינה ולבאי כוחה בממשל יש יכולות להגן עליה מפני גורמים עוינים לה מבפנים ומבחוץ ולאכוף את חוקיה על האזרחים.

אחד ההיבטים של ריבונות מודרנית באיטרציה הגלובלית הנוכחית שלה הוא החסינות הריבונית. כלומר, חסינותה של מדינה מפני תביעות בבתי משפט של מדינות אחרות. חסינות זו באה לידי ביטוי בין שמדינות אחרות מכירות בריבונותה של מדינה כלשהי על שטחים שהיא מנהלת ובין שלא. למשל, יש מדינות שאינן מכירות בריבונותה של סין על טייוואן, למרות טענותיה לקיומה. וכמובן, יש מדינות שלא מכירות בריבונותה של ישראל על ירושלים או על רמת הגולן. ובכל זאת, עקרון החסינות הריבונית מונע ממדינות אחרות לתבוע על מעשים שנעשו בשטחה של מדינה זרה בערכאותיה, אלא אם כן הדבר נעשה בהסכמתה. דוגמה לכך היא האשרור העקרוני שהעניקו מדינות שונות לבית הדין הבינלאומי בהאג לתבוע על מעשים שנעשו גם בשטחן. אך גם עניין זה עדיין לא נחתם סופית ויש המערערים על האבסולוטיות של עקרון החסינות הריבונית.

עם זאת, גם כ-400 שנה מאז החל מושג הריבונות המדינית והטריטוריאלית לקרום עור וגידים, עדיין נותרו פתוחות שאלות לא מעטות בדבר האבסולוטיות שבסמכותה.[6] על פי תפיסות חדשות יותר, ריבונות מורכבת כיום מכמה תנאים, שחלקם מתחלפים בסדר חשיבותם: טריטוריה, סמכות, עליונות, אוכלוסייה, שלטון, עצמאות והכרה בינלאומית. על פי סטיבן קרסנר, לריבונות יש כיום ארבעה ממדים שעדיין לא כל הנגזרות שלהם מוגדרות היטב ומוסכמות על הכול:[7]

  1. ריבונות מקומית (domestic sovereignty) – אופי השלטון במדינה, מבנהו ויכולת הפיקוח הפנימית של הממשל.
  2. ריבונות תלות הדדית (interdependence sovereignty) – היכולת של הממשל לפקח על מעבר של רכוש, אנשים, מידע ורעיונות דרך גבולות המדינה.
  3. ריבונות משפטית בינלאומית (international legal sovereignty) – הכרה רשמית של מדינות בשליטה העצמאית של מדינות אחרות.
  4. ריבונות וסטפלית (Westphalian sovereignty) – היעדר התערבות והשפעה של סמכויות חיצוניות (כמו כנסייה, ארגון פוליטי או כל ארגון חיצוני אחר) בנעשה במדינה.

עם-עולם שהפך לבעל מכורה ריבונית ודמוקרטית

יהודית ודמוקרטית שי-צרקהבקונטקסט ההיסטורי הגלובלי של התפתחות הריבונות המדינית הנוכחית, ישראל מוצאת את עצמה מתחבטת בתכלית קיומה כמדינה יהודית ודמוקרטית. את הפערים הרציונליים המרכיבים את צמד המילים הללו אנחנו חווים בניסיון לערוך שינויים בשיטה הנוכחית והזעם שפורץ תוך כדי כך.

לפי כל אמת מידה, זו הפעם הראשונה בדברי ימיו של העם היהודי שהוא מנהל את עצמו תחת הגדרה או בתוך תבנית מנטלית של ריבונות מודרנית שבה הריבון אינו האל, המלך, הכוהן הגדול, הרב או השליט התורן. לראשונה בתולדותיו הריבון הוא העם או ליתר דיוק העם הוא נציגו של הריבונות, ונכון לעכשיו הוא עושה זאת בעזרת שיטת ממשל המכונה "דמוקרטיה" והמנגנון הפרלמנטרי שלה. סביר להניח שגם אם שיטת הממשל הפרלמנטרית תעבור שינויים, כגון מעבר לשיטה נשיאותית במקום קואליציונית, או שרשות זו או אחרת תאבד מכוחה, הריבון יישאר העם לעוד תקופה ארוכה.

נכון, יש לקוות שנצליח לטפל במתח שנוצר בין צמד המילים "יהודית ודמוקרטית" על מנת לאזן נכונה את הסמכויות בין הרשויות. בכל מקרה, שומה עלינו לוודא, בצומת דרכים זו בהתפתחותה של הריבונות המודרנית, שהשיח יהיה ענייני ולא מתלהם סביב לקונות אלה. אלו סוגיות כבדות מדיי להמשך קיומה של מדינת ישראל אך גם לשיטה הדמוקרטית ברחבי תבל. אולי אם ננהל את הדיון בכובד הראש הראוי גם בסוגיה זו מציון תצא תורה לעמים אחרים.

הלך רוח ריבוני על חסרונותיו כבר הביא בכנפיו הישגים בכל תחומי החיים של העם בישראל, וכל זאת תוך מאבק דמים לחיות בארץ מכורתו ותחת לחצים בינלאומיים לערעור זכותו להתקיים במדינה עצמאית וריבונית. פרופ' שיין סיכם את המאה הישראלית והישגיה ולא השאיר ספק שזו הדרמה הגדולה ביותר של העם היהודי מאז ומעולם.[8] אני מבקש כאן לחייץ (extrapolate) את התהליכים שפעלו עד כה בעזרת הלך הרוח הריבוני כדי להבין את המסע שעוד נכון לתושבי ישראל במאה ה-21.

אכן, במאה הישראלית חש היהודי סוף-סוף שיש לו בית שמחכה לשובו בכל אשר יפנה. תחושה זו מאפשרת לו, לראשונה בתולדותיו, לנוע ולפעול בעולם הגדול "בנינוחות ובביטחון", כדברי שיין. מעל לכול, בזכות חוסנה של מדינתו הריבונית מממש היהודי הישראלי באופן מיוחד את תכונותיו ואת כישוריו הבינלאומיים כצאצא של עם עולם. אלא שלעניות דעתי, אף על פי ששיין מכביר להסביר כיצד עוצמתה של הריבונות היהודית בישראל מהדהדת בעולם כולו וכיצד היא מעניקה לישראלים ממד איתן ונוכחות חשובה כ"שחקנים גלובליים משפיעים", דבר-מה חשוב יותר חסר בזהותם. למיטב הבנתי, דבר זה לא זכה עד כה להתייחסות.

יהודית ודמוקרטיתתחושת השייכות והעוצמה שהריבונות המודרנית מעניקה ליהודים הישראלים בתחילת העשור השלישי של המאה ה-21, למרות כל ייחודה, אינה אלא שלב מקדים למהלך היסטורי משמעותי שעוד צפוי להם. הם כנראה מוכנים לשלב שבו יצטרכו לעצב מחדש גם את זהותם הדתית, את יסודותיה ואת ערכיה ואת אופי מנהיגיהם. האתגר שעומד בפני הישראלים כיום אינו רק לשמר את הישגי המאה הישראלית הנובעים מהריבונות החדשה שעברה אל העם, אלא לצמוח לממדים חדשים בהתפתחות ריבונותו העצמאית של העם ולהכינו לקראת שלב נוסף ומרחיק לכת יותר בהתפתחותו ובמסעו בזמן.

אבל כדי שהעם יוכל להירתם לאתגר הגדול מכול ולהצליח לעצב מחדש את העידן החמישי בתולדותיו הוא חייב בראש ובראשונה לפתור עם עצמו את הנוירוזה שאפיינה אותו זה עידנים. יש בהלך הרוח הריבוני, המגובה בתחושות של קשר טבעי לארץ מכורה ובביטחון פיזי, כדי לאפשר לעם להתחיל בתהליך ריפוי מהטראומה הקמאית. זו נחרתה בתודעתו בעת לידתו בארץ ניכר, תחת עול שעבוד קשה מנשוא. תחושות הדחייה של הכוח והשלטון תצטרך לפנות דרך להכרה בחשיבות העוצמה ובחשיבות ההוקרה והכבוד, שהעם ההולך ומתגבש בפעם החמישית צריך לתת למנהיגיו ולסממני ריבונותו.

על מנת להצליח בכך יצטרך העם לנסח ברית ייעוד שתהיה אותנטית דיה, חדשה דיה ועמוקה דיה כדי שתהדהד ותדליק בתוכו אש לוהטת שמעולם לא פיעמה בו. יהיה עליו להצדיק בבהירות ובתמצית את דרכו העתידית, בראש ובראשונה בפני עצמו ואחר כך בפני אויביו ובפני שאר עמי העולם. בנוסח ברית הייעוד שיקבל על עצמו הוא יהיה חייב לכלול מוטיב שייטע בו תקווה כי ריבונותו לא תתברר שוב כעוד ניסיון בדברי ימיו שכשל והוביל לשחיתות, לעוולות, למוסריות חברתית וגיאופוליטית ירודה ולשוקת שבורה. רק אחרי שיצליח לרפא את הנוירוזה הקמאית שמאפיינת אותו יהיה העם מוכן לשלב הבא בהתפתחותו. רק אז יהיה מוכן לעסוק בסוגיה כיצד ישפיעו הריבונות והחיים על פיסת קרקע שהיא ארץ מכורתו על אופי מנהיגיו, על מקור סמכותם, על ערכיו, על דתו ועל מנהגיו. מבלי לעסוק בברית הייעוד של מדינה ריבונית יהודית (ולא רק ליהודים), דמוקרטית ובעלת חמישית מאוכלוסייתה שאינם יהודים. מבלי לנסח רעיון מגבש שכולם יוכלו לחיות תחת כנפיו לא ניתן יהיה לגזור ממנו חוקה שתאזן בין הרשויות בדרך שהריבון ישמור על מעמדו ושום רשות לא תתעלה עליו.  

מקורות 

1. Schochet, G. J., Oz-Salzberger, F. & Jones, M. (Eds.) (2008). Political Hebraism: Judaic sources in early modern political thought. Jerusalem: Shalem Press.

2. עוז-זלצברגר, פניה (2014). התנ"ך כמקור פוליטי במאה השבע-עשרה – יסודותיו ההבראיסטים של שיח הזכויות המודרני. היסטוריה, כתב-עת של החברה ההיסטורית הישראלית, 32-31.

3. Nelson, E. (2010). The Hebrew republic: Jewish sources and the transformation of European political thought. Cambridge: Harvard University Press.

4. Silver, J. L. (2013). Unto thy children's children: Lockean freedom and the Hebraic horizons of society and self. Doctoral dissertation, Georgetown University.

5. לורברבוים, מנחם (2010). הפוליטיקה של הדת לאן? דרשני, 2, 59-52.

6. Núñez, J. E. (2014). About the impossibility of absolute state sovereignty. International Journal for the Semiotics of Law, 27(4): 645–664.

7. Krasner, S. D. (2001). Problematic sovereignty: Contested rules and political possibilities. USA: Columbia University Press.

8. שיין, יוסי (2019). המאה הישראלית והישראליזציה של היהדות. תל אביב: ידיעות ספרים.


 

 

raison d'etre