העימות שקורם עור וגידים בין ארה"ב לסין


26 בנובמבר 2020

אנחנו בתחילת הדרך למאבק ארוך בין שתי תפיסות עולם לאומיות, ארגוניות, טכנולוגיות וכלכליות שיעצב עשרות שנים של המשחק הגיאופוליטי. בהרצאה הזו אני מפרט ביתר הרחבה את הרקע לעימות הצפוי בין התפיסות הללו ולהשלכותיו על חיי רבים במחצית הראשונה של המאה ה-21
 
הפעם הבלוג הוא רק הרצאה מוקלטת להנאת העוקבים כאן.
דומני שאי אפשר לכתוב את עיקריה.
היא נמשכת כשעה וחצי
~ד~

 
הפחדים של סין