ראיון אופטימי על עתיד הציביליזציה האנושית

14 בינואר 2021

אני אוהב ראיונות זורמים. השאלות אותנטיות והתשובות יוצאות מהלב והנשמה ללא הכנה ועיבוד. זה היה נסיון ראשון לייצר פורמט לסדרה עם מואב ורדי במסגרת סדרת מפגשים בהובלת בית אריאלה בתל אביב. על הפרק היו הנושאים הבאים: מה זה (שוב) חשיבת עתיד? כיצד אנחנו חוקרים מגמות? מה ייחודן של המתודולוגיות בחקר העתיד לעומת בדיסציפלינות אחרות? מבחינה גיאופוליטית, הסדר העולמי עובר מעולם דו-קוטבי לעולם חד קוטבי ועכשיו שוב לרב קוטבי. הדבר יוביל יותר מאוחר לגלובליזציה מסוג אחר. האתגר הגדול של העשורים הבאים -- בינה מלאכותית. עתיד המין האנושי במבט רחב מאוד. אמרנו אופטימי... אז מאוד אופטימי.
 
 
השיחה נמשכת כשעה 
~ד~