בינלאומי הבלוג של דוד פסיג - חוקר עתידים

הלקונה בהגות הדמוקרטית המאתגרת את היחסים בין הרשויות

raison detre
‏10.7.2023 דבר מה מטריד מתרחש בשיטת הממשל הדמוקרטית במדינות רבות. האיזונים בין הרשויות המרכיבות את ממסדיה ‏מאותגרים וגורמים להתנגשויות חוזרות ונשנות בין העומדים בראשן. יש שיאמרו כי הפופוליזם הפוליטי הולך ופושה ‏בקרב תנועות פוליטיות רבות ויש שיאמרו שהאליטיזם של קבוצות פריבילגיות נוגס בתחושת השוויון בפני החוק. ‏ דומני שייקח עוד זמן מה עד שתתבהר משמעותם של התהליכים ההיסטוריים שקורמים עור וגידים מול עיננו ואולי ‏גם גרסתם הישראלית תקבל קונטקסט רחב יותר. בדרך כלל דרוש מרחק מה מתהליכים מסוג זה כדי שהרעש והערפל ‏המלווה אותם יתפוגגו ויתגלו המאפיינים העיקריים שגרמו להם. ועם זאת, פטור בלא כלום אי אפשר. שומה עלינו ‏לנסות לערוך דיאגנוזה נכוחה לתחלואיה של השיטה שגורמת לבוקה ומבולקה בין חלקי העם והרשויות האמורות ‏למשול בהם ולהציע מזור להתגוששות זו בטרם יהיה קשה לתקן את הדרוש תיקון.‏ בדברים הבאים אני מבקש לחדור קצת יותר עמוק אל מתחת לפני השטח ולהציע דיאגנוזה שונה מהמקובל למתרחש. ‏לצערי הרב, אין בידינו כלים בעזרתם ניתן יהיה לאמוד את מהימנות הדיאגנוזה. יש שיאמרו כי אני מרחיק לכת ‏בהבנת שורשי הבעיה ויש שיבטלו את הדיאגנוזה דלהלן במחי יד כלא רלבנטית לדמוקרטיות המערביות. ואף על פי כן, ‏אני מציע להניח מעל דפים אלה את עיקריה בתקווה שיתפתח דיון כדי לאמתה או להפריכה. ולו רק משום שחוששני ‏כי ההסברים הניתנים בציבור למשברים המאפיינים את השיטה אינם חודרים די עמוק לשורשי הבעיות המתגלעות ‏בהגות הדמוקרטית ואנו עלולים לקלקל במקום לתקן בבואנו לתת מענה למה שרואות עיננו.‏

רעיון מגבש לניסוח חוקה עבור מדינה דמוקרטית-יהודית־ישראלית ‏עתידית

raison detre
‏6.3.2023 שהחיינו וקיימנו והגיענו לשעה הזו.... אחר 75 שנות עצמאות כולם לא מבינים כיצד הדרדרנו לפתחה של מלחמת אזרחים בגלל רפורמה/הפיכה/מהפכה משפטית. כולם חוששים לבאות, רבים לא מצליחים לישון ולא מעט מתחילים לתכנן את בריחתם.... אבל אני שמח. סוף סוף אנחנו מתפנים להתחיל לעסוק בסוגיה שהשאירו לנו האבות המייסדים. סליחה, לא סוגיה, אלא פצצת מצרר אותה ניסחו במגילת העצמאות. הם הכתיבו לנו את צמד המילים "יהודית-דמוקרטית" מבלי להסביר בדיוק מה המשמעות של ההיגד. הם לא ביקשו מדינה ליהודים אלא מדינה יהודית. הם לא ביקשו רק מדינה יהודית אלא גם דמוקרטית. ובמיוחד הם החלו את המונח עם יהודית ולא עם דמוקרטית. זו לא היתה גחמה. הם התלבטו מאוד בניסוח זה אבל הם השאירו לדורות הבאים לברר, לשלב, לאמץ ולאזן בין שני עולמות של ערכים אלו. לכאורה עולמות אלה סותרים במהותם ולא ניתן לאחד ביניהם. אבל זו המשימה שהוטלה עלינו ואנחנו חייבים להיות יצירתיים כדי להגדיר את המאחד ביניהם. אני שמח משום שמדינת ישראל חזקה דיה כדי לעסוק בסוגיה. איני חושש ממלחמת אזרחים, אם נגזר, כפי שקורה בתרבויות רבות, לעבור את השלב הזה בתהליך הבירור, אני רק מתפלל שנעשה את זה בעצימות נמוכה. קרי, במילים קשות, בבוטות, בזעם ובציניות. רק לא באלימות. צריך רק לזכור שזו היצירה הגדולה של דורנו. כפי שההישג הגדול של דור המייסדים היה לשתוק ולא לעסוק בזה ורק להתמקד בבניית בית לאומי כדי שהגורל המר של אלפי שנים לא יחזור על עצמו. כך ההישג הגדול של דורנו יהיה לשוחח, להתלבט, לברר ולנסח את השלב הבא בתקומתו של העם הזה בארצו, בעצמאות מלאה, בחירות גדולה ובריבונות שלא היתה כמותה. ואוי לאלה שיוציאו עצמם מהכלל... ההיסטוריה של העם הזה תטטא אותם מחוץ לגדר הזיכרון הקולקטיבי. לקראת פסח תשפ"ג כולנו מחויבים לדרך בה נוהגים באחד הבנים של ההגדה: רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, אף אתה הקהה את שניו ואמור לו - בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים (שמות יב). לי ולא לך, אילו היית שם, לא היית נגאל.

סדרת ראיונות קצרים על העתיד

ערוץ TOV
‏16.2.2023 שנת 2022 היתה עמוסה בהתפתחויות ביחסים בינלאומיים בעלי השלכות מרחיקות לכת ובתמורות חברתיות ופוליטיות בישראל. על מנת לא להעמיס על המנויים בבלוג זה נמנעתי מלשלוח כל חודש רשומה חדשה. בשנת 2022 ערכתי סדרת ראיונות בערוץ TOV עם ידידי, אלעזר שטרום, במגוון נושאים שעל הפרק שיש להם השלכות ארוכות טווח. השיחות עמו היו קצרות כדי להתאימן לקהל המנוי ממילא על פודקסטים למכביר. עבור אלה שלא הזדמן להם לעקוב אחר הראיונות בערוץ היוטיוב שלי, אני מרכז להם אותם כאן. אמשיך להוסיף על רשומה זו ראיונות נוספים בסדרה זו ככל שהם יעלו למרשתת. בכל מקרה, אני ממליץ להימנות על ערוץ היוטיוב שלי. המנויים מקבלים הודעה אוטומטית על כל רשומה, שיחה או הרצאה שאני מעלה לערוץ. אפשר לצפות בו גם ביומן אישי שאני מקליט עם עצמי בסוגיות בוערות אשר דומני כי יעניינו את העוקבים.

A future perspective on Abraham accords

Abraham accords
‏March 27, 2022 This entry of my blog is dedicated to this historic day, March 27 2022, on which the Foreign Ministers of the nations that signed the Abraham Accords are convening in Israel. Unusual historical processes or events take on a different meaning in the present than they are ‎perceived after a few decades, and let alone after hundreds of years. If we want to properly ‎assess our actions in the present, we must make a great effort to assess how things may or may ‎not appear to the future viewer.‎ I seek to give here an example of such a way of thinking with the help of the way we ‎understand Abraham's Accords today and offer a different perspective to the accords from a ‎perspective of a few decades from the future. ‎

עתיד מלחמת רוסיה באוקראינה ‏

מלחמת רוסיה אוקראינה
‏7.3.2022 אחר שהתחזית אותה כתבתי בספר 2048 התממשה וכוחות רוסיים פלשו לאוקראינה, אני מבקש לנסות להעריך את התגלגלות הסכסוך שרוסיה החלה בו וכיצד ‏הוא יקרום עור וגידים במהלך מספר פרקים בהיסטוריה הקרובה והבינונית. חשוב לציין שבשלב מוקדם כל כך ‏בהתפתחות האירועים יש המון רעש במערכת שמקשה מאוד לזהות תהליכים. לכול היותר אפשר להשתמש ‏במקבילות היסטוריות שלא תמיד הן חוזרות על עצמן באותו הקצב ובאותה הדרך. אבל זה מה שניתן לעשות ‏כרגע.‏

הסכמי אברהם בראי אמצע המאה ה-21‏

הסכמי אברהם
‏1.1.2022 בדרך כלל תהליכים או אירועים היסטוריים יוצאי דופן מקבלים בהווה משמעות אחרת מכפי שהם נתפסים אחר ‏עשורים מעטים ולא כל שכן אחר מאות שנים. אם ברצוננו להעריך נכונה את מעשינו בהווה שומה עלינו לעשות ‏מאמץ גדול כדי להעריך כיצד הדברים עשויים או עלולים להצטייר בעיני המביט בעתיד, מתוך הנחה שבדרך ‏כלל אנו שוגים בתיאור בו ההווה ייראה לצאצאינו בעתיד. ‏ אני מבקש לתת כאן דוגמא לצורת חשיבה שכזו בעזרת הדרך בה אנו מבינים כיום את הסכמי אברהם ולהציע ‏פרספקטיבה אחרת להסכמים מתוך זווית של עשורים אחדים בעתיד. ‏

ספר חדש על עתידה של מדינת ישראל והעם היהודי במאה ה-21 בהוצאת ידיעות אחרונות

המפלה החמישית
‏28.5.2021 הפרולוג המתחיל את הספר שכותרתו: המפלה החמישית - כיצד מדינת ישראל יכולה להימלט בעתיד מהמלכודת של ההיסטוריה היהודית

ראיון עם מראיינת טובה

28.2.2021 ראיון מחכים עם העיתונאית ליאת רגב על מגמות בסוגיות שונות

ראיון אופטימי על עתיד הציביליזציה האנושית

‏14.1.2021 ראיון אופטימי עם מואב ורדי על מגמות בסוגיות שונות

המפלה החמישית

המפלה החמישית
‏17.12.2020 כיצד מדינת ישראל יכולה להימלט בעתיד מהמלכודת של ההיסטוריה היהודית

העימות שקורם עור וגידים בין ארה"ב לסין

הפחדים של סין
‏26.11.2020 מה מניע את סין להטיל את ההגמוניה שלה על העולם? מה הם הצירים עליהם הפילוסופיה של המפלגה הקומוניסטית מושתתת? מה המערב עושה על מנת לבלום את התפשטותה של סין? ומה צפוי בעתיד בעימות זה?

טראמפ או ביידן 2020?

ביידן ראש בראש עם טראמפ
‏12.10.2020‏ דפוסים מעניינים עולים מהעבר המצביעים שייתכן וטראמפ בכל זאת יזכה בנשיאות ארה"ב על חודו של תער.‏

Women and the Great Wealth Transfer

Wealth Transfer
The great wealth transfer is in motion, and women may emerge as the biggest beneficiaries. Women are poised to inherit in the forthcoming decades a sizable share from their spouses and aging parents. Despite the persistent gender average worldwide pay gap (women still only earn approximately 80% of what their male counterparts do), women are going to accumulate wealth and they need assistance in preparing for that wealth transfer. Here are first the countries with the largest wealth transfer in the coming 30 years. How much of it is going to be lost to taxes and how inheriting women are dealing with what is expected to fall in their hands? את המאמר פירסמתי לפני זמן מה בפורבס של טורקיה